Hoppa till innehåll
Hem » Den effektivaste studietekniken

Den effektivaste studietekniken

Active recall är enligt många den effektivaste studietekniken. Kortfattat så innebär det att man testar sig själv/förhör sig själv under själva inlärandet i motsats till passivt studerande i form av läsning. Vill du snabba upp din inlärning?

Active recall – den mest effektiva tekniken

Som författaren av artikeln How To Study: Active Recall – The ‘High Utility’ Technique You Should Be Using (extern länk) vill förmedla så är Active recall en av de bästa studieteknikerna kanske till och med den bästa. Som sägs i artikeln, ”How to study…” finns det både äldre och nyare studier som pekar på det. Active recall (översatt: ”aktiv återkallelse”) innebär att man aktivt försöker förhöra sig själv och på så sätt komma ihåg vad man lärt sig. Detta kan ske på en mängd olika sätt: övningsprov/tidigare tentor, flashcards, quizar , pappersformulär med förhörsvänlig layout. Det kan också vara muntliga redogörelser för vad man lärt sig.

Genom att under inlärningen ”förhöra sig” på det här sättet sker en aktiv stimulering av minnet under inlärningsprocessen. Aktiv återkallning utnyttjar den psykologiska testeffekten och är mycket effektiv för att konsolidera långtidsminnet. Det är alltså ett snabbare och effektivare sätt att studera skriftligt material än passivt betraktande/inlärning (t.ex. genom att läsa, titta på, etc.) . Passiv inlärning är till exempel det vi kan kalla ”banka in” genom att repetitivt läsa och memorera text/anteckningar/understruket .

UtilTalk+ och Active recall studieteknik

En bra studieteknik kan spara mycket tid. Hela idén med övningarna på UtilTalk+ är du skall kunna förhöra dig själv och samtidigt få en test på hur mycket du kan.